www.apansce.org
L'Espai. Revista de l'Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya

Núm. 16. Febrer 2010
www.apansce.org · info@apansce.org · fax 934 109 209 · telf. 617 000 268

Associació de caràcter no lucratiu inscrita amb el número 19006 en el registre de la Generalitat de Catalunya. CIF G- 61246401 Declarada d’utilitat pública el 14 d’abril de 2009

PDF en castellano
Evolució de les famílies del Credac de Barcelona

Veure taula amb valors absoluts >>
Veure gràfiques del Credac >>

La llengua de signes entra sense preses però sense pausa a la vida de les famílies amb nens sords. La majoria evolucionen d’excloure-la a utilitzar-la a l’educació

Pràcticament el 90% de les famílies dels nens sords de menors de 5 anys escullen excloure la llengua de signes de l’educació dels seus fills. Són la immensa majoria. Al Creda de Barcelona són 56 de 61 famílies. Amb la informació que reben i poden assimilar en aquest moment, és l’opció preferida. Afortunadament les decisions no són rígides i les famílies es van adaptant a les necessitats dels seus fills a mida que van creixent. A la secundària aquest curs ja només són 22 els que fan una educació exclusivament oral, la meitat dels alumnes d’aquesta etapa. I com més grans són el percentatge és inferior. Sis de 15 alumnes del batxillerat o 7 de 22 als cicles formatius no demanen intèrpret. Això és només un 30%. El 70% d’alumnes d’aquesta etapa es beneficien de tenir un intèrpret a l’aula. Si tenim en compe que les xifres de nens sords del Creda inclouen els nens amb dèficits auditiu lleu (DALL a la gràfica del Credac) i no inclouen als 42 alumnes sords signants de l‘escola Josep Pla, és fàcil veure que la gran majoria dels nens i nenes sords pregons l’acaben utilitzant. Aquesta és una tendència sostinguda des de fa molts anys i és independent de si els nens porten implants o audiòfons.

A Barcelona i al Vallès són els únics llocs de Catalunya on es pot escollir una educació bilingüe. Això fa que algunes famílies de fora facin grans esforços per a que els seus fills no es perdin un recurs com la llengua de signes i acabin ampliant el nombre d’alumnes del Creda de Barcelona. Però tot i amb això, cada curs hi ha un grup de famílies que canvien cap a una educació bilingüe.

A Apansce rebem a aquestes famílies i sovint el canvi es fa després d’un fracàs i de molt de patiment. O com a mínim amb una insatisfacció comunicativa. Els pares i les mares ens expliquen que s’han deixat endur per un excés de confiança en una educació exclusivament oral. La tecnologia actual permet grans progressos en la parla, però els nens sords no es converteixen en oients i en molts casos queden coses pel camí.

Els nens amb bona resposta als audiòfons o als implants aprenen ràpid una llengua de signes que els hi omple buits de comprensió i relaxa la relació dins la família. A casa, totes les famílies d’infants sords parlem i posem alguns signes, molts o pocs segons la nostra competència i la necessitat. A l’escola la llengua de signes millora l’adquisició de les matèries i els nens sords fan com sempre, signen amb els companys sords i s’esforcen a parlar amb els oïdors.

Seria bó que els professionals que reben les famílies d’infants sords entenguessin aquesta realitat tossuda: que els nens sords acaben aprenent signes. Per tots aquests nens, la llengua de signes suma dins la seva educació. Seria bo que aquests professionals de l'acollida, acompanyessin a les famílies sense prejudicis i sense pors a la llengua de signes. Estalviaríem patiment i fracàs.


Perquè defensem la llei de la llengua de signes?
El dia 22 de gener la nostra presidenta la Raquel Perich, va defensar la llei de la llengua de signes catalana al Parlament de Catalunya. Va estar acompanyada de dues noies joves de 18 i 20 anys, la Verònica Barrera i la Laura Vega, filles de socis d’Apansce i ex alumnes de l’escola Tres Pins i de l’IES Consell de Cent. La Verònica i la Laura, van explicar parlant i signant que estimen i necessiten tant el català com la llengua de signes. Explicant la seva trajectòria i la dels seus companys van mostrar que les llengües es reforcen i que no poden, ni volen, prescindir-ne de cap. Totes dues parlen molt bé però parlar no vol dir que hi sentin. Van defensar que no s’ha de medir a les persones per la veu, sinó pel que són i saben en qualsevol llengua, perquè com molt bé deien amb els mateixos esforços no tots parlen igual.
Podeu veure les seves compareixences al web del Parlament >>

La Raquel va explicar que totes les famílies volem que els nostres fills parlin i que la tecnologia ens ajuda però no és suficient. Amb números que expliquem en l’article anterior, va demostrar que la llengua de signes suma i que els pares que la incorporen en l’educació dels seus fills augmenten fins a ser majoria, a mida que el nen creix. Els nens que van bé es beneficien de la llengua de signes, augmenten la comprensió i el vocabulari de la llengua oral. Per als nens que no van bé és imprescindible.
Podeu veure la seva compareixença al web del Parlament >>

En la mateixa web del Parlament podreu seguir totes les altres compareixences, ens van agradar especialment les de la Pepita Cedillo, l’Antonio Martínez, la Presidenta de la Federació de Sords i la de la Plataforma en suport de la llengua de signes, però és molt interessant veure-les totes.

Fotos cedides per Difusord


Suma't a la llengua de signes encara hi ets a temps

Arrel de la tramitació al Parlament de la llei de la llengua de signes catalana a Apansce hem volgut participar en la campanya de suport que van iniciar les diferents entitats durant els dies de les compareixences parlamentàries.
La resposta ha estat espectacular: en pocs dies s’han passat de llarg les 4000 firmes i més de 3000 adhesions al Facebook. A més ha servit per compartir enllaços interessants, experiències i sobretot molts vídeos. El més difós ha estat la interpretació d’Imagine del John Lenon en la sèrie americana Glee sobre una escola de música que rep la visita d’un grup d’alumnes sords. El podeu veure a www.youtube.com. I no us perdeu la resta d'enllaços interessants que hi ha al web.
Encara sou a temps de visitar el web www.sumatalallenguadesignes.org i signar, i si us agrada, ensenyar-la als vostres amics. I si teniu Facebook: Enamora’t de la llengua de signes ja som més 3000 enamorats.

La llengua de signes m'enamora
Ajuda’ns a fer les activitats d'Apansce:
FES UN DONATIU
A les activitats d’Apansce hi participen moltes famílies que tenen dificultats econòmiques i no poden pagar les activitats complertes. Cada any aconseguim donacions i subvencions d’entitats per a fer-les. La crisi que vivim fa que no comptem amb l’ajut d’entitats privades. Per aquest motiu us demanem un esforç de pocs o molts euros. Com podeu fer-ho:
1) Fent un ingrés al compte d’Apansce amb la paraula “donació” y el vostre nom (la Caixa 2100.1329.45.0200036185)
2) Enviant un mail a apansce@apansce.org amb nom, nif i adreça complerta. L’any que ve rebreu un certificat per la declaració de renda i desgravar la donació

Trobada de Famílies d'Apansce 2010.
La trobada de famílies d'Apansce aquest any es farà al maig. Més endavant informarem sobre les dates i el lloc on es farà.

FEBRER

Dimecres 10, 18h. "Alma Silenciosa" a carrec de Capficats al Teatre Almazen
Clown, Visual Virtual, Poesia en llengua oral i llengua de signes, curtmetratges... L'objectiu d'aquestes representacions és donar protagonisme a la llengua de signes als escenaris i mostrar a la societat l'art propi de les persones sordes. Sords com oients compartint escenari i gaudint d'un espai cultural
Teatre Almazen. c/ Guifré, 9, baixos. Barcelona (metro Universitat). Entrada: 5€. www.almazen.net


Dissabte 13, 18h. Festa de Carnestoltes al Cerecusor
Festa de disfresses per a nens i nenes sords. Amb berenar i jocs infantils. El preu de l'entrada és de 3€.
Responsable: Susana Garcia.

Dissabte 20, tot el dia. L'ART DE LA LSC
Activitat per a persones sordes i/o usuaries de llengua de signes al Casal de Sords de Barcelona.
Programa:
10.00h Concurs: Expressa en LSC. Per a nens i nenes dels 6 als 12 anys.
10.45h Representació teatral dels alumnes del CFGS ILS
11.30h Exposició: Fotogràfica i de quadres infantils.
12.00h Concurs: Contes en LSC per a joves 12 als 18 anys
16.30h Concurs: “Poesia en LSC” per a majors de 18 anys
17.30h Concurs: “Visual Virtual” per a majors de 18 anys.
18.30h Concurs: “Configuració en Cadena” per a majors de 18 anys
Al llarg de tota la tarda es farà lliurerament dels premis.
Més informació a www.casalsordsbcn.org

Dissabte 20, 19h. Teatre subtitulat “Això no és vida”, a càrrec del JCT (Jove Calassanç Teatre).
Teatre del Casal Calassanç, c/ Sant Quintí, 19 de Barcelona. Organitzat per la Federació AICE.

MARÇ

Dissabte 13, 18h. Taller de Manualitats.
"El dia del pare" Activitat per a nens i nenes sords. Responsable: Susana Garcia.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ D'UTILITAT

Web sobre tot el que cal saber sobre sexualitat de l'Institut Català de la Salut. www.sexejoves.gencat.cat Informació sobre sexualitat, afectivitat i prevenció de conductes de risc,disminuir el nombre d'embarassos no desitjats, disminuir les infeccions de transmissió sexual, afavorir l'accessibilitat dels joves al sistema sanitari i oferir una consulta virtual i d'altres.
Té un apartat de continguts específics per què els joves puguin consultar temes de salut sexual i reproductiva, centres sanitaris més propers, etc.
T
ots els continguts del web son accessibes. Per a persones amb sordesa en llengua de signes i dificultats visuals amb l'acompanyament de veu en off en els vídeos. Amb l'assessoria de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca).

Targeta acreditativa de la discapacitat
El dia 3 de desembre es va publicar l'Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre de la Targeta acreditativa de la discapacitat, iniciativa de la Generalitat de Catalunya, impulsada des del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que neix en el marc de la Llei de serveis socials i la Declaració de les Nacions Unides pels Drets de les Persones amb Discapacitat.
La Targeta acreditativa permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, davant de persones, el seu grau de discapacitat. S'expedirà de forma expressa a aquelles persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, provisional o definitiu, o, bé, a petició de qui tingui la seva representació legal.

La Targeta tindrà dues funcionalitats diferenciades:
1. Permet donar testimoni del reconeixement del grau de discapacitat i servir de document provatori d'aquest reconeixement, evitant haver de sol·licitar constanment certificats en forma paper per acreditar la condició de persona amb discapacitat. La targeta, però, no substitueix el certificat del grau de discapacitat en format paper. Caldrà continuar utilitzant aquest format sempre que les administracions públiques ho considerin oportú.

2. A més de ser un element acreditatiu, facilitarà l'accés a determinats avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Amb aquest objectiu es posarà en marxa un programa continu de captació i millora d'avantatges en àmbits de la mobilitat, la cultura, l'esport, l'oci i el lleure a tot Catalunya, que es podran consultar a partir del mes d'abril de 2010 a la web del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Podeu obtenir la sol·licitud que s'ha de presentar a l'Oficina d'Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya clicant aquí >>

La sol·licitud s'ha de presentar junt amb la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona amb discapacitat sol·licitant (DNI/NIF o NIE o passaport vigent).
b) Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l 'acreditació de la persona que actua com a representant legal, en el cas de tractar-se de menors d'edat o majors d'edat amb incapacitació legal.

TDT gratuït per a discapacitats
Totes les persones amb certificat de discapacitat auditiva i/o visual podran gaudir d'un sintonitzador TDT gratuït. El termini és fins el 3 d'abril del 2010.
La documentació necesària és: original i còpia del DNI, original i còpia del cert de discapacitat on consti el tipus de discapacitat que es té i el certificat de convivència. En casos de menors també DNI original i còpia del pare/mare i llibre de família.
Per a més informació: www.infoayudastdt.es

Háblame a los ojos de Pepita Cedillo.

Desde la web de la editorial Octaedro se pueden leer algunos capítulos del libro incluyendo también un capitulo narrado en LSC.
http://www.octaedro.com/index.php?q=catalogo/articulos/ver/109007&id=es

LA RAMPA el nuevo programa de discapacidad televisión
Todos los domingos a las 20:00 horas en directo. Magazine cultural presentado por Eladio Herranz y con las colaboraciones de Javier Pastor, Rafa Catalán y Fredy García.
Más información en: http://www.discapacidadtv.com

Nova secció de Llengua de Signes a la Llibreria Alibri de Barcelona

A la llibreria Alibri de Barcelona (C/Balmes, 26) hi ha una secció específica de Llengua de Signes, a part d'aquesta secció específica, a la secció de Pedagogia de la llibreria trobareu també altres títols relacionats.
Podeu veure el catàleg dels llibres que tenen en stock actualment o que es poden aconseguir fàcilment clicant aquí >>
També podeu consultar el catàleg on-line de les últimes novetats que vagin arribant. Es poden fer comandes d'altres títols visitant la seva web: http://www.alibri.es

Guia de ayuda a la discapacidad: http://www.guiadis.es
El objetivo de esta web es facilitar a las personas con discapacidad y a sus familias información sobre los diferentes recursos (servicios, centros, prestaciones y ayudas) disponibles en los diversos ámbitos de la vida.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebeu aquest mail perquè en algun moment ens heu donat la vostra adreça. Si no vols rebre'l envia un mail indicant “esborrar” a aquesta adreça / Recibes este mail porque en algún momento nos lo has dado. Si no quieres recibirlo mándanos un mail indicando “borrar” a esta dirección:apansce@apansce.org
Si tens qualsevol dubte, pots escriure a / Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a: info@apansce.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Campamentos de verano para niños sordos Stage'04. Comunicación y Europa Ficha de inscripción a los campamentosn para niños sordos Ficha de inscripción al Stage para joves sordos Campamentos de verano Stage'04. Comunicación y Europa Más información FECAPANSISC FECAPANSISC Ver PDF de las ediciones anteriores de los Premios Apansce Editorial Octaedro Editorial Octaedro Fecapansisc Háblame  a los ojos Premios Apansce Perú oye Nova Federación Catalana de Asociaciones de Padres de Niños Sordos y Sordociegos Perú oye Fecapansisc Los fantasmas del claustro Fiesta de Apansce Hablame a los ojos Fecapansisc Perú oye Los fantasmas del claustro Premios Apansce Háblame a los ojos Arangi expulsada de Fiapas Fecapansisc Helga Stevens Fesoca Perú Oye FECAPANSISC Los Fantasmas del claustro Los premios Apansce Háblame a los ojos Aransgi expulsada de Fiapas Helga Stevens Interrogants sobre la sordera Fiesta de Apansce Interrogants sobre la sordera Perú oye Helga Stevens Aransgui expulsada de Fiapas Los premios apansce Los Fantasmas del Claustro Fecapansisc www.difusord.org Peru Oye Prestacions per fills sords DOGC PUA Model sol·licitud PUA Dactilologia Fitxa inscripció mini colònies Fitxa inscripció colònies esportives Dactilologia DOGC PUA Model sol·licitud PUA Prestacions per fills sords InfoK Cançó del casal d'estiu Ampliar L'Espai 14 Els papers d'Apansce Dactilologia Esplai Ajuts PUA Model sol·licitud PUA Prestacions per fills sords Premia al CRAS Los Tortosa, los otros sordos Perú Oye Háblame a los ojos XV Congreso Mundial de la Federación de Personas sordas L'espai 14 Els papers d'Apansce 8 Dactilologia Esplai Rialles Manifestació a Barcelona Helga Stevens Prestacions a les que es té dret Ajuts Pua Ajuts PUA Aransgui expulsada de Fiapas Háblame a los ojos Los fantasmas del claustro Fecapansisc perú oye Los Tortosa: los otros sordos El Quixot al Cras Manifestación en Madrid Esplai Rialles Dactilologia XV Congreso Munidal de la Federción Munidal  de Personas Sordas Manifestació a Barcelona Manifestación en Madrid El Quixot al Cras Los Tortosa, los otros osrdos Perú Oye Fecapansisc Los fantasmas del claustro Háblame a los ojos Aransgui CNSE WFDCongress Dactilologia esplai rialles Signos que cunetan, cuentos que signan Fecapansisc Esplai Rialles Dactilologia Signos que cunetan, Cuenots que signan Marta Vinardell Fecapansisc WFDCongress més fotos WFDCongress Dactilologia Fomento de la lectura en la infancia sorda Treball Marta Vinardell Fecapansisc Revista l'Espai 15 Els papers d'Apansce 9 ww.difusord.org Esplai Rialles Dactilologia Fecapansisc WFDCongress L'Espai 9 Papers Apansce 9 WFD Congress Inscripciones Esplai Rialles Dactitologia Fomento de la lectura Marta Vinardell Fecapansisc Encuentro Mundial de la Infancia y la juventud sorda www.difusord.org Campus de fútbol en Sitges Exposició: 10 anys d'Apansce Exposició 10 anys d'Apansce Butlleta d'inscripció Butlleta d'inscripció deParranda Campamento Internacional de niños y jovenes sordos FECAPANSISC CNSE Fecapansisc Esplai Rialles Postal Dactilologia Proyecto fomento de la lectura info@apansce.org Butlleta inscripció fotos del campamento Fotos Veure el curt: Una nena se sent sola